Home » පුවත් පත් ප්‍රකාශන » යටි අරමුණු තබාගෙන අවවාද දුන්නොත් සිදුවන්නේ විනාශයක්

යටි අරමුණු තබාගෙන අවවාද දුන්නොත් සිදුවන්නේ විනාශයක්

VipassiThero4