Home » වටිනා ධර්ම කරුණු » “පෝයදාට සිල් වැඩි නෑ” – පූජ්‍ය හෑහොඩ විපස්සි නායක ස්වාමීන් වහන්සේ…

“පෝයදාට සිල් වැඩි නෑ” – පූජ්‍ය හෑහොඩ විපස්සි නායක ස්වාමීන් වහන්සේ…

“පෝයදාට සිල් වැඩි නෑ” – රත්මලාන ධර්මපර්‍යේශණාලයේ අධිපති, රාජකීය පණ්ඩිත පූජ්‍ය හෑහොඩ විපස්සි නායක ස්වාමීන් වහන්සේ